Loading...

Cholesterol, bloedsuiker en 7 andere waarden

0
Druppel bloed
0
Bloedwaarden
0
Minuten

Een enkele druppel bloed is voldoende voor een gelijktijdige analyse van maximaal 9 belangrijke parameters in het bloed, die even nauwkeurig is als in een laboratorium. De afgenomen druppel bloed wordt met behulp van een patroon in de Samsung LabGeo PT10 ingebracht. Dankzij de geautomatiseerde onderzoeksprocedure verkrijgt u snelle en betrouwbare uitkomsten.

Dit testapparaat drukt na analyse een overzicht af met daarop de volgende waarden:

  • BUN – Ureum
  • CHOL – Totaal cholesterol
  • AST – Aspartaat aminotransferase
  • GLU – Bloedsuiker
  • ALT – Alanine aminotransferase
  • AF/ALP – Alkalische fosfatase
  • GGT – Gamma glutamyltransferase
  • CREA – Creatinine
  • AMY – Amylase

1prik

2plaats

3analyse

ALT
Alanine-aminotransferase

Een stijging van het ALT wijst op beschadiging van de levercellen. Deze kan het gevolg zijn van een aandoening van het leverweefsel zelf, zoals bovenbuiksklachten, geelzucht en een reactie van de lever op andere aandoeningen zoals infecties met een virus, bacteriën of parasieten. Overmatige lichamelijke belasting gedurende de dag tevoren kan tot verhoging van de meetwaarden leiden.

AMY
Amylase

Het AMY-gehalte in het bloed kan verhoogd zijn bij nierinsufciëntie, aandoeningen van de pancreas of aandoeningen van de speekselklieren.

AST
Aspartaat-aminotransferase

Bij ernstige beschadiging van de levercellen is het AST vaak ook verhoogd, evenals bij beschadiging van spiercellen (skeletspieren, hart).

GGT
Gamma-glutamyltransferase

Het GGT-gehalte is verhoogd wanneer de wanden van de levercellen zelf zijn aangetast of meereageren met andere aandoeningen (overmatige werking van de schildklier, diabetes, longziekten, overgewicht met een BMI van meer dan 30). Op de eerste plaats spelen giftige stoffen (alcohol, geneesmiddelen etc.) een rol, naast een verhoging van de druk in de galwegen

CHOL
Totaal cholesterol

CHOL wordt gebruikt bij het onderzoek naar ‘slagader- verkalking’ en naar de algemene toestand van het hart en de bloedvaten. CHOL vormt de bouwstof voor de wanden van de lichaamscellen en voor hormonen. Het wordt aan HDL of LDL gebonden.

GLU
Glucose

Een waarde van meer dan 110 mg/dl in nuchtere toestand, en van meer dan 140 mg/ml 2 uur na een maaltijd, duidt op het bestaan van diabetes mellitus. De concentratie van GLU kan binnen enkele minuten veranderen.

BUN
Ureum

Het BUN neemt toe als meer eiwit wordt gegeten en als de filterwerking van de nieren sterk is verminderd.

CRE
Creatinine

De spiermassa en de filterwerking van de nieren beïnvloeden het CREA-gehalte.

AF/ALP
Alkalische fosfatase

Als zowel het AF als het TBIL verhoogd zijn is waarschijnlijk sprake van galstuwing of inwendige zwelling van de lever. AF bestaat voor ongeveer gelijke delen uit lever-AF en bot-AF. Als alleen het AL is verhoogd terwijl het ALT, GGT en TBIL normaal zijn bestaat de verdenking op een botaandoening.

Onze onderzoeken naar uw persoonlijke gezondheid dienen uitsluitend ter informatie en vervangen in geen geval het persoonlijke advies, onderzoek, of diagnostiek door een arts, therapeut of apotheker.

2018-03-01T17:38:00+00:00