De combi-bloedtest: hart/vetten – glucose – lever – nieren

0
Druppel bloed
0
Bloedwaarden
0
Minuten

De Combi-bloedtest: Wij hebben drie verschillende combinaties beschikbaar

1: De Combinatie-test

Hart/vetten – lever – nieren

klik op de tabjes voor meer uitleg

Totaal cholesterol

CHOL wordt gebruikt bij het onderzoek naar ‘slagader- verkalking’ en naar de algemene toestand van het hart en de bloedvaten. CHOL vormt de bouwstof voor de wanden van de lichaamscellen en voor hormonen. Het wordt aan HDL of LDL gebonden.

Triglyceride

Als de concentratie van TRIG en LDL-cholesterol is verhoogd neemt het risico voor het ontstaan van kransslagaderaandoeningen sterk toe. Een normaal lichaamsgewicht en een goede kwaliteit van de voeding dragen bij aan het laag blijven van de TRIG-waarden.

HDL-cholesterol

Het HDL-gehalte moet hoog zijn. Het vermindert het risico voor het ontstaan van aandoeningen van de kransslagaderen van het hart, en wordt daarom het ‘goede cholesterol’ genoemd.

LDL-cholesterol

Het LDL-gehalte moet laag zijn. Te veel LDL vergroot het risico voor het ontstaan van slagaderverkalking en hart- en vaat- ziekten.

Glucose

Een waarde van meer dan 110 mg/dl in nuchtere toestand, en van meer dan 140 mg/ml 2 uur na een maaltijd, duidt op het bestaan van diabetes mellitus. De concentratie van GLU kan binnen enkele minuten veranderen.

Aspartaat-aminotransferase

Bij ernstige beschadiging van de levercellen is het AST vaak ook verhoogd, evenals bij beschadiging van spiercellen (skeletspieren, hart).

Alanine-aminotransferase

Een stijging van het ALT wijst op beschadiging van de levercellen. Deze kan het gevolg zijn van een aandoening van het leverweefsel zelf, zoals bovenbuiksklachten, geelzucht en een reactie van de lever op andere aandoeningen zoals infecties met een virus, bacteriën of parasieten. Overmatige lichamelijke belasting gedurende de dag tevoren kan tot verhoging van de meetwaarden leiden.

Gamma-glutamyltransferase

Het GGT-gehalte is verhoogd wanneer de wanden van de levercellen zelf zijn aangetast of meereageren met andere aandoeningen (overmatige werking van de schildklier, diabetes, longziekten, overgewicht met een BMI van meer dan 30). Op de eerste plaats spelen giftige stoffen (alcohol, geneesmiddelen etc.) een rol, naast een verhoging van de druk in de galwegen

Creatinine

De spiermassa en de filterwerking van de nieren beïnvloeden het CREA-gehalte.

2: De Welness-test

Lever – nieren – hart

Totaal cholesterol

CHOL wordt gebruikt bij het onderzoek naar ‘slagader- verkalking’ en naar de algemene toestand van het hart en de bloedvaten. CHOL vormt de bouwstof voor de wanden van de lichaamscellen en voor hormonen. Het wordt aan HDL of LDL gebonden.

Glucose

Een waarde van meer dan 110 mg/dl in nuchtere toestand, en van meer dan 140 mg/ml 2 uur na een maaltijd, duidt op het bestaan van diabetes mellitus. De concentratie van GLU kan binnen enkele minuten veranderen.

Aspartaat-aminotransferase

Bij ernstige beschadiging van de levercellen is het AST vaak ook verhoogd, evenals bij beschadiging van spiercellen (skeletspieren, hart).

Alanine-aminotransferase

Een stijging van het ALT wijst op beschadiging van de levercellen. Deze kan het gevolg zijn van een aandoening van het leverweefsel zelf, zoals bovenbuiksklachten, geelzucht en een reactie van de lever op andere aandoeningen zoals infecties met een virus, bacteriën of parasieten. Overmatige lichamelijke belasting gedurende de dag tevoren kan tot verhoging van de meetwaarden leiden.

Gamma-glutamyltransferase

Het GGT-gehalte is verhoogd wanneer de wanden van de levercellen zelf zijn aangetast of meereageren met andere aandoeningen (overmatige werking van de schildklier, diabetes, longziekten, overgewicht met een BMI van meer dan 30). Op de eerste plaats spelen giftige stoffen (alcohol, geneesmiddelen etc.) een rol, naast een verhoging van de druk in de galwegen

Alkalische fosfatase

Als zowel het AF als het TBIL verhoogd zijn is waarschijnlijk sprake van galstuwing of inwendige zwelling van de lever. AF bestaat voor ongeveer gelijke delen uit lever-AF en bot-AF. Als alleen het AL is verhoogd terwijl het ALT, GGT en TBIL normaal zijn bestaat de verdenking op een botaandoening.

Creatinine

De spiermassa en de filterwerking van de nieren beïnvloeden het CREA-gehalte.

Ureum

Het BUN neemt toe als meer eiwit wordt gegeten en als de filterwerking van de nieren sterk is verminderd.

Amylase

Het AMY-gehalte in het bloed kan verhoogd zijn bij nierinsufficiëntie, aandoeningen van de pancreas of aandoeningen van de speekselklieren.

3: De Lever-test

Aspartaat-aminotransferase

Bij ernstige beschadiging van de levercellen is het AST vaak ook verhoogd, evenals bij beschadiging van spiercellen (skeletspieren, hart).

Alanine-aminotransferase

Een stijging van het ALT wijst op beschadiging van de levercellen. Deze kan het gevolg zijn van een aandoening van het leverweefsel zelf, zoals bovenbuiksklachten, geelzucht en een reactie van de lever op andere aandoeningen zoals infecties met een virus, bacteriën of parasieten. Overmatige lichamelijke belasting gedurende de dag tevoren kan tot verhoging van de meetwaarden leiden.

Alkalische fosfatase

Als zowel het AF als het TBIL verhoogd zijn is waarschijnlijk sprake van galstuwing of inwendige zwelling van de lever.
AF bestaat voor ongeveer gelijke delen uit lever-AF en bot-AF.
Als alleen het AL is verhoogd terwijl het ALT, GGT en TBIL normaal zijn bestaat de verdenking op een botaandoening.

Gamma-glutamyltransferase

Het GGT-gehalte is verhoogd wanneer de wanden van de levercellen zelf zijn aangetast of meereageren met andere aandoeningen (overmatige werking van de schildklier, diabetes, longziekten, overgewicht met een BMI van meer dan 30). Op de eerste plaats spelen giftige stoffen (alcohol, geneesmiddelen etc.) een rol, naast een verhoging van de druk in de galwegen

Totaal bilirubine

De lever voert het bilirubine af. Als de concentratie in het bloed hoger wordt dan 3 mg/dl ontstaat geelzucht (icterus). Er kan sprake zijn van een aandoening van de lever, zoals hepatitis, maar dan is meestal ook het DBIL-gehalte verhoogd. Andere oorzaken zijn een toegenomen bloedafbraak of een verminderde galafvloed door een zwelling, een steen of een tumor, maar dan is het DBIL-gehalte meestal normaal. De ziekte van Meulengracht is een erfelijke aandoening waarbij het bilirubinegehalte is verhoogd (komt voor bij 9% van de bevolking).

Direct bilirubine

Bij aandoeningen van de lever, zoals hepatitis, is het DBIL meestal ook verhoogd.

Albumine

30-50% van de totale hoeveelheid eiwit bestaat uit ALB – het compenseert de schommelingen in de hoeveelheid andere eiwitten.

Het is een voedingsstof en een transporteiwit, en een tekort heeft daarom invloed op vele lichaamsfuncties. Als de concentratie van de acute fase-eiwitten zeer hoog is, is die van albumine laag.

Totaal eiwitgehalte in het bloed

TP omvat alle eiwitten die zijn gevormd door de lever en de afweercellen. Een goede opname van voedingsstoffen door de darm heeft een gunstig effect. Een zieke lever kan niet voldoende eiwitten vormen, een zieke nier kan TP met de urine verliezen.
Chronische ziekten leiden tot een daling van het TP, met als gevolg vochtophoping in de benen of de buikholte (oedeem, ascites).

Glucose

Een waarde van meer dan 110 mg/dl in nuchtere toestand, en van meer dan 140 mg/ml 2 uur na een maaltijd, duidt op het bestaan van diabetes mellitus. De concentratie van GLU kan binnen enkele minuten veranderen.

Combinatie

Hart/vetten – lever – nieren

Wellness

Lever – nieren – hart

Lever
CHOL x x
TRIG
HDL x
LDL x
GLU x x x
AST x x x
ALT x x x
GGT x x x
CREA x x
AF/ALP x x
BUN x
AMY x
TBIL x
DBIL x
ALB x
TP x

Een enkele druppel bloed is voldoende voor een gelijktijdige analyse van maximaal 9 belangrijke parameters in het bloed, die even nauwkeurig is als in een laboratorium. De afgenomen druppel bloed wordt direct getest in onze testset en het resultaat is na een paar minuten bekend.

Onze onderzoeken naar uw persoonlijke gezondheid dienen uitsluitend ter informatie en vervangen in geen geval het persoonlijke advies, onderzoek, of diagnostiek door een arts, therapeut of apotheker.

2018-09-17T13:37:50+00:00