Marije
Amsterdam

Voor mij is thermografie, in combinatie met een echo bij de borstenpoli, een goede combinatie om mij ieder jaar te laten onderzoeken op borstkanker.

Amsterdam

Voor mij is thermografie, in combinatie met een echo bij de borstenpoli, een goede combinatie om mij ieder jaar te laten onderzoeken op borstkanker.