Kennis geeft keuzes, wees goed geïnformeerd over thermografie

Als het over digitale thermografie gaat dan zijn er een aantal vragen die steeds weer terugkeren

Wat is thermografie eigenlijk? Is het betrouwbaar? Kan ik zien of ik borstkanker heb en moet ik nog een mammografie maken of kan ik alleen thermografie doen?

Digitale infrarood thermografie of thermografie wordt vaak “vergeleken” met andere testen zoals de mammografie. Thermografie kan echter niet worden vergeleken met een mammografie, omdat ze naar twee totaal verschillende processen in het lichaam kijken.
Thermografie kijkt naar de fysiologische van het lichaam (hoe het zich gedraagt) en mammografie kijkt naar de anatomische delen van het lichaam (het skelet of de structuur).

Zodra een normale cel begint te muteren (voorstadium van kanker), verandert zijn DNA om een ongewenste groei mogelijk te maken. Om de groei van deze pre-kankercellen (en kankercellen) in stand te houden is een constante toevoer van voedingsstoffen nodig.  Zo is er een weg nodig om deze toevoer in stand te houden. De cellen geven chemicaliën af in hun omgeving die bestaande bloedvaten openhouden, slapende bloedvaten wekken en nieuwe bloedvaten aanmaken: Angiogenese. De rijke vasculaire gebieden in de borst bieden de voorwaarden die nodig zijn vóór groeiende tumor.

Of wel: eerst wordt de weg aangelegd en dan wordt het huis gebouwd.

HOE KUNNEN WE DEZE GROEI IN EEN ZO VROEG MOGELIJK STADIUM OPSPOREN?

Thermografie kan de thermische tekenen van deze veranderingen in zijn vroegste stadium opsporen, welke kunnen wijzen op de ontwikkeling van zowel een voorstadium of een al bestaande tumor. 

Thermografie kan zo het eerste signaal zijn.

  • Thermografie maakt gebruik van infraroodsensoren om warmte en zo de groei van bloedvaten (angiogenese) te kunnen waarnemen.
  • Thermografie detecteert fysiologische veranderingen in het gebied een mammografie is veel specifieker en ziet al bestaande verdikkingen.
  • De thermografische beelden geven een risicoanalyse. Deze kan geen diagnose stellen.
  • Thermografie kan pathologische borstaandoening opsporen tot 10 jaar voordat een knobbel wordt gevonden met een andere methode.
  • Thermografie heeft de mogelijkheid om snel groeiende agressieve tumoren die veel bloedvaten hebben op te sporen. Bij 7 op de 10 vrouwen zal thermografie het eerste alarm zijn dat er iets aan de hand is.
  • Een positief infraroodbeeld vertegenwoordigt de hoogst bekende risicofactor voor het bestaan of de toekomstige ontwikkeling van borstkanker – 10 keer significanter dan een familiegeschiedenis van de ziekte.

Ga je je thermische partonen verbeteren, dan ben je proactief bezig.

Om een goed beeld te krijgen van wat het lichaam nodig heeft zouden we de SO-SCHECK kunnen doen.

Echter als de tumor ingekapseld is of slechts langzaam groeit hoeft dit niet zichtbaar te zijn op een thermografie.

Het begint bij het American College of Clinical Thermology

Thermografie Amsterdam is als enige in Nederland aangesloten bij het grootse en oudste netwerk van artsen of wel het ACCT.

Wat is het ACCT?

The American College of Clinical Thermology Inc (ACCT) is the fastest growing and pre-eminent professional organization dedicated to the advancement of thermology and thermography through education, research, and professional development.

Of in het Nederlands:

Het ACCT is de snelst-groeiende en meest vooraanstaande professionele organisatie toegewijd aan de vooruitgang van thermologie en thermografie d.m.v. opleidingen, research en professionele ontwikkeling.

Als lid zijn wij gecertificeerd als level II thermografen en worden onze beelden geïnterpreteerd en van een rapportage voorzien door de thermologische artsen van het ACCT.

Waarom is borstthermografie nuttig?

Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) =
Digitale infrarood thermische beeldvorming

Zoals ik in het begin van dit schrijven al vertelde biedt Borsthermogafie de mogelijkheid om borstaandoeningen eerder te detecteren dan mogelijk met alleen een manueel (zelf) onderzoek, mammografie of echografie.

Iedereen heeft haar eigen unieke thermische patronen (normaal symmetrisch) welke gedurende je hele leven stabiel horen te zijn.
Alle veranderingen in de normale “thermische vingerafdruk” als gevolg van vroege celveranderingen (pathologie) zullen naarmate de tijd verstrijkt steeds duidelijker worden.
Het volgen van veranderingen in de tijd met thermografie is de meest efficiënte manier om issues te identificeren die nader onderzoek vereisen.

Meditherm Iris 640

Thermografie is een niet-invasieve test. Er is geen enkel contact met het lichaam, geen straling en de procedure is pijnloos. Het systeem detecteert en registreert alleen de infraroodstraling die door het lichaam wordt uitgezonden. Het wordt wel vergeleken met het maken van een pasfoto, maar dan met een speciale digitale infraroodcamera.

Met behulp van de meest geavanceerde infraroodtechnologie en innovatieve computersoftware leggen wij een gedigitaliseerd beeld van de borst vast in een warmtebeeld, thermogram.

Helaas zijn deze  beelden niet overdraagbaar naar andere thermografen die niet met het systeem en de artsen van het ACCT werken. Je bent dan je kostbare geschiedenis zeg maar je film kwijt. Hoe langer deze film hoe meer het een beeld geeft van jou borstgezondheid.

Is een thermische scan anders dan een mammogram of echografie?

Ja.

In tegenstelling tot mammografie en echografie is thermografie een test van de fysiologie . Het detecteert en registreert de infrarode warmte die door het lichaamsoppervlak wordt uitgestraald. Het kan helpen bij het vroeg opsporen en bewaken van abnormale fysiologie en het vaststellen van risicofactoren voor het ontstaan of bestaan van kanker.
Mammografie en echografie zijn anatomische testen. Deze kijken naar structuur. Wanneer een tumor is uitgegroeid tot een formaat dat groot genoeg en dicht genoeg is om een röntgenstraal (mammografie) of geluidsgolf (echografie) te blokkeren, produceert het een beeld dat kan worden gedetecteerd door een getraind radioloog.

Een mammogram, echografie, MRI of thermografie kunnen GEEN kanker diagnosticeren.

Alleen een biopsie kan kanker diagnosticeren. Maar wanneer DITI, mammogrammen, echo’s en klinische onderzoeken samen worden gebruikt, kan de best mogelijke beoordeling van de gezondheid van de borst worden gemaakt.

Is thermografie een vervanging voor mammogrammen of echo’s?

NEE.

Terwijl sommige vrouwen een persoonlijke keuze maken om in plaats van mammografie thermografie te gebruiken voor borstonderzoek, kunnen andere vrouwen die om een aantal redenen geen mammografie kunnen ondergaan, thermografie gebruiken in plaats van mammografie.

De meeste vrouwen gebruiken thermografie als aanvulling op mammografie en/of een echografie .

Wij zijn van mening dat thermografie moet worden beschouwd als een complementair, niet competitief hulpmiddel voor de mammografie en echografie. thermografie kan vrouwen met het hoogste risiconiveau identificeren en zo het effectieve gebruik van mammogrammen en echo’s zelfs verhogen. Onderzoek bevestigt dat thermografie, wanneer gebruikt in combinatie met mammografie, de gevoeligheid van borstkankerdetectie kan verbeteren.

De uiteindelijke keuze moet op individuele basis worden gemaakt met betrekking tot klinische geschiedenis, persoonlijke omstandigheden en medisch advies.

Maar hoe nauwkeurig is deze warmtebeeldvorming voor het opsporen van borstkanker?

Canadese onderzoekers hebben bevestigd dat infraroodbeelden van borstkanker kleine temperatuurschommelingen kunnen detecteren die verband houden met de bloedstroom. Abnormale patronen kunnen verband houden met de progressie van tumoren.
Deze beelden of thermogrammen van de borst waren positief voor 83% bij borstkanker, vergeleken met 61% voor alleen klinisch borstonderzoek en 84% bij een mammografie.
De 84% gevoeligheidspercentage van alleen mammografie werd verhoogd tot 95% wanneer thermografie werd toegevoegd.

Met thermografie kunnen we ook informatie bieden over:

Artritis

Thermografie kan helpen om vroegtijdige tekenen van artritis te detecteren – en om te onderscheiden tussen osteoartritis en ernstigere vormen zoals reumatoïde artritis. Effectieve vroege behandelingsstrategieën kunnen dan worden ingezet, voordat er verdere degeneratie optreedt.

Neck en rugpijn

Thermische pijnpatronen ‘lichten op’ wit en rood’ op een scan in het betrokken gebied. Je kunt sneller verlichting krijgen en beginnen met herstellende zorg die precies op het juiste gebied gericht is.

Tandheelkundige problemen

Als je TMJ, tandvleesziekte of een geïnfecteerde tand hebt, zal dit op een thermische scan als wit of roodheet te zien zijn.

Sinusklachten & hoofdpijn

Hitte in je voorhoofd of neusgebied die op een thermische scan wordt onthuld, is een indicatie dat deze systemen in je lichaam niet goed functioneren.

Immuun dysfunction, Fibromyalgie en Chronische vermoeidheid

Het immuunsysteem is gerelateerd aan de T1 en T2 gebieden van je wervelkolom – hoge niveaus van hitte in die regio kunnen aangeven dat het immuunsysteem niet goed functioneert. Aan de andere kant kunnen klachten zoals chronische vermoeidheid, fibromyalgie en pijnlijke gewrichten worden geassocieerd met koude patronen die in deze gebieden zichtbaar zijn.

Carpaaltunnelsyndroom (CTS)

Deze aandoening wordt vaak verkeerd gediagnosticeerd. Bijvoorbeeld, je kunt denken dat je CTS hebt, maar de scan toont aan dat je nek pijn veroorzaakt vanuit een ander aangetast gebied. Dit zal helpen om de meest geschikte behandeling te krijgen.

Darmproblemen

Irritable bowel syndrome, diverticulitis en Crohn’s disease zijn vaak zichtbaar met thermografie. Als je deze aandoeningen vroegtijdig kunt aanpakken, zul je merken dat de gezondheid herstel veel waarschijnlijker is.

Andere aandoeningen

Waaronder bursitis, hernia, ligament of spierverrekking, lupus, zenuwproblemen, whiplash, beroerte screening en vele, vele anderen.

Is er schadelijke straling bij een thermische scan?

Meditherm Iris 640

Nee.

Thermografie detecteert en registreert de infrarode warmte die van het lichaamsoppervlak wordt uitgestraald. Er is geen contact met het lichaam en geen schadelijke straling.

Doet het pijn om een scan te laten maken?

Nee.

Er is geen enkel contact met het lichaam of pijnlijke borstcompressie.

Voor wie is thermografie geschikt?

Elke volwassene vanaf ongeveer 25 jaar (hormonaal volgroeide vrouw) kan een thermische borstscan ondergaan.
Deze test is ontworpen om de kans te verhogen voor het detecteren van snelgroeiende tumoren in aanvulling op een mammografie, echografie of wanneer mammografie niet wordt geïndiceerd in screeningsrichtlijnen voor vrouwen onder de 50.

Thermografie is vooral geschikt voor jongere vrouwen onder de 50 jaar wiens dichtere borstweefsel het voor mammografie moeilijker maakt om verdachte laesies op te pikken.
Deze test kan een ‘klinische marker’ opleveren, wat aangeeft dat een specifiek deel van de borst nader onderzocht moet worden.

Borstkanker heeft de neiging significant sneller te groeien bij jongere vrouwen (jonger dan 50 jaar). De gemiddelde verdubbelingstijd van een tumor voor vrouwen onder de 50 is 80 dagen, vergeleken met 157 dagen voor vrouwen tussen de 50 en 70 jaar.
Ten tweede: hoe sneller een kwaadaardige tumor groeit, hoe meer infrarode straling deze genereert. Daarom kunnen met name voor jongere vrouwen de resultaten van thermografie-onderzoek leiden tot eerdere detectie.

Als ik een verdacht mammogram heb of een verdikking in een borst vind, moet ik dan een thermogram laten maken?

Ja.

De informatie die door een thermografisch onderzoek wordt verstrekt, kan nuttige aanvullende informatie opleveren die uiteindelijk je arts/therapeut helpt bij het nemen van beslissingen over de aanpak. Het altijd belangrijk om een baseline vast te stellen. Het is essentieel om eerst een baseline vast te laten stellen voor toekomstige vergelijking om veranderingen en de voortgang van een behandeling mogelijk te kunnen maken en of te kunnen monitoren

Hoe vaak mag ik een thermische scan laten maken?

Zodra een betrouwbare basislijn is vastgesteld, waarvoor minimaal twee onderzoeken met een tussenpoos van drie maanden nodig zijn, is het advies om een jaarlijks vergelijkend onderzoek te doen om verdachte functionele (fysiologische) veranderingen op te sporen, wat dan verder onderzoek rechtvaardigt.
Afhankelijk van je persoonlijke geschiedenis en het risico op borstaandoeningen kan jouw arts/behandelaar adviseren hoe vaak je een thermisch onderzoek zou kunnen herhalen.

Is er wetenschappelijk onderzoek?

Ja!

Er zijn meer dan 800 peer-reviewed onderzoeken naar borstthermografie in de “index medicus”.
In deze database zijn ruim 300.000 vrouwen opgenomen.
Het aantal deelnemers aan veel onderzoeken is zeer groot (10.000, 37.000, 60.000, 85.000, enz.). Sommige van deze onderzoeken hebben patiënten tot 12 jaar gevolgd.

Deze klinische onderzoeken hebben aangetoond dat borstthermografie:

  • De eerste tekenen van een kanker detecteert tot 10 jaar voordat een andere procedure het kan detecteren.
  • De lange-termijn overlevingskansen aanzienlijk verbetert met maar liefst 61%.
  • Bij gebruik als onderdeel van een multimodale benadering (klinisch onderzoek + thermografie + mammografie), 95% van de kankers in een vroeg stadium detecteert.

Voor een overzicht van het onderzoek: Volg deze link naar de pagina van het ACCT.

Als borstthermografie zo geweldig is, waarom is het dan niet overal of kent mijn arts het niet?

We stelden dezelfde vraag.
Het antwoord is enigszins politiek en heeft een sterke internationale invloed maar misschien helpt dit:

Concurrerend met mammografie?

Toen thermografie voor het eerst werd onderzocht voor beeldvorming van de borst, werd het beschouwd als concurrerend voor mammografie.
Het werd getest en geëvalueerd om te zien of het veiliger en diagnostisch nauwkeuriger was dan de mammografie.
Deze vergelijkingen hadden niet moeten worden gemaakt, aangezien je de tests van fysiologie en anatomie niet kunt vergelijken.

De eerste onderzoeken leken te wijzen op “vals positieven”

Vooral bij het testen van thermografie op jongere vrouwen werden thermografische afwijkingen vele malen gedetecteerd, maar de mammografie detecteerden geen tumoren.
Deze resultaten werden beschouwd als vals positieven (false positives).
Hoe meer jonge vrouwen werden gescreend met deze zogenaamde vals positieven, hoe meer het wantrouwen tegen thermografie groeide.
Jaren later, in herhalingsonderzoeken, had een groot percentage van deze vrouwen borstkanker of andere borstaandoeningen ontwikkeld, precies op de plaats van het abnormale “vals-positieve” thermogram. Dit bevestigde de rol van thermografie bij vroege waarschuwing.
De enige ‘fout’ van thermografie was dat het te vroeg en te nauwkeurig was zodat dat de resultaten destijds niet konden worden bevestigd.

Thermografie in andere sectoren van de geneeskunde

Ten tweede werd thermografie gebruikt in sportgeneeskunde, tandheelkunde, podologie, chiropractie, orthopedische reumatologie en neurologie voor ondersteunende of aanvullende diagnose.
In de Verenigde Staten werd al snel werd ingezien dat thermografie duidelijk, objectief en gemakkelijk de fysiologische component van pijn en letsel kon aantonen, vooral voor de wervelkolom als gevolg van auto-ongelukken, bedrijfsongevallen en bij tal van andere “onrechtmatige daad” -in rechtszaken. Alle betrokkenen hadden baat bij deze positieve testresultaten, die duidelijk aan een jury konden worden getoond. Iedereen behalve de rechtsbijstandsverzekeringen van de gedaagden.

Meestal geen vergoeding voor Medisch Thermografie in de Verenigde Staten door succesvolle tegendruk

Onnodig te zeggen dat de verzekeringssector daar alles in het werk heeft gesteld om de waarde van thermografie voor rechtbanken te verminderen vanwege hoge proceskosten. Uiteindelijk zorgden lobbyactiviteiten bij de beleidsmakers van de American Medical Association en de zorgverzekeraars voor het verwijderen van de thermografische dekking door de meeste verzekeringsmaatschappijen en het sterk verminderde gebruik van thermografie in de Verenigde Staten. Dit was zeer jammer voor de patiënten die duidelijk baat konden hebben bij thermografie.

Afspraak maken (3) AGES (2) Alvleesklier (2) Amsterdam (2) Auto-immuunziekte (3) Barneveld (2) Blauw Licht (2) Bloedarmoede (4) Bloedonderzoek (2) Bloedsuikerspiegel (8) Borstgezondheid (7) borstkanker (7) Boxtel (2) Calcificatie (3) Calcium (3) Ceruloplasmine (2) Cholesterol (4) Circadiaans Ritme (2) Circadian ritme (3) Cortisol (3) Darmen (7) Detox (5) Diabetes (5) DNA (2) Echografie (4) Endocrine disrupters (4) energie (8) Enzymen (2) Estrogeen dominantie (3) Fibrocystic breast (6) Fibrotisch borstweefsel (6) Fysiologie (2) Gal (3) HbAic (3) Heerenveen (2) Hoge bloedruk (2) Hormoonhuishouding (10) Hormoonverstoring (7) IJzer (9) IJzerrecycling (2) IJzersupplementen (2) Immuunsysteem (4) Insuline (3) Insulineresistentie (6) Jodium (3) Kalium (2) Knobbel (2) Koper (8) Laaggradige Ontsteking (3) Levensstijl (6) Lever (8) Lymfe (3) Lymfecongestie (6) Lymfestelsel (2) Maagzuur (4) Magnesium (4) Mammografie (5) Melatonine (2) Microcalcificaties (2) mineralen (4) Mondgezondheid (3) Morley Robbins (5) Oestrogeen (3) Oestrogeenbalans (2) Oestrogeendominantie (11) Oligoscan (SO-check) (15) Ontstekingen (6) Opgeblazen gevoel (3) Overgewicht (3) Oxidatieve stress (4) PCOS (2) Pijnlijke borsten (5) Prijslijst (2) Progesteron (2) Retinol (4) Risico op borstkanker (14) Routebeschrijving (6) Schildklier (12) Slaap (6) Spijsvertering (8) Stemmingswisselingen (4) Stofwisseling (4) Stress (14) Stressmanagement (9) Thermografie (17) Vita K (2) Vitamine (2) Vitamine A (4) Vitamine B (2) Vitamine C (2) Vitamine D (3) Vitamine E (2) Vitamine K2 (3) Vitaminen (2) Vitamin K (2) Voeding (2) Vrije radicalen (2) Vroege detectie (4) Zink (3) Zwolle (2)


Meest gelezen

Thermografie Amsterdam

DOE EEN TERUGBELVERZOEK

Door de drukte ben ik soms moeilijk bereikbaar.
Als je graag teruggebeld wilt worden dan kan dat.
Laat jouw nummer en een korte omschrijving hier achter.
Ik streef er naar om binnen drie werkdagen terug te bellen.

© 2022 Thermografie Amsterdam