Veel gestelde vragen

Aanvulling op veelgestelde vragen

ALS HET OVER DIGITALE THERMOGRAFIE GAAT, KEERT EEN AANTAL VRAGEN STEEDS TERUG

Wat is thermografie? Is de methode betrouwbaar? Wordt direct zichtbaar of ik borstkanker heb? Is het nodig ook nog een mammografie te laten maken of is een thermografie alleen voldoende?Digitale infrarood thermografie of thermografie wordt vaak vergeleken met andere testen, als de mammografie. Thermografie is echter niet vergelijkbaar met een mammografie, omdat wordt gekeken naar twee totaal verschillende processen in het lichaam.Thermografie maakt de fysiologische van het lichaam zichtbaar (hoe het zich gedraagt), terwijl mammografie de anatomische delen (het skelet of de structuur) bekijkt.Zodra een normale cel gaat muteren (voorstadium van kanker), verandert het DNA om een ongewenste groei mogelijk te maken. Teneinde de groei van deze pre-kankercellen en kankercellen in stand te houden, is een constante toevoer van voedingsstoffen noodzakelijk. Er is een ‘weg’ nodig om deze toevoer in stand te houden. De cellen geven chemicaliën in hun omgeving af die bestaande bloedvaten openhouden, slapende bloedvaten wekken en nieuwe bloedvaten aanmaken. Dit proces heet angiogenese. De rijke vasculaire gebieden in de borst bieden uitstekende condities voor een groeiende tumor. Ofwel: eerst wordt de weg aangelegd en dan wordt het huis gebouwd.

HOE KUNNEN WE DEZE GROEI IN EEN ZO VROEG MOGELIJK STADIUM OPSPOREN? 

Met thermografie kunnen we tekenen van veranderingen die kunnen wijzen op een voorstadium van kanker of een reeds bestaande tumor, vroegtijdig opsporen.  Thermografie kan zo het eerste signaal zijn.

  • Thermografie maakt gebruik van infraroodsensoren om warmte, en daarmee de groei van bloedvaten (angiogenese), te kunnen waarnemen.
  • Thermografie detecteert fysiologische veranderingen in het gebied;  een mammografie is veel specifieker en maakt reeds bestaande verdikkingen zichtbaar.
  • De thermografische beelden vertonen een risicoanalyse. Daarmee kan echter geen diagnose worden gesteld.
  • Thermografie kan pathologische borstaandoeningen opsporen tot 10 jaar vóórdat een knobbel wordt gevonden met een andere methode.
  • Thermografie biedt de mogelijkheid om snelgroeiende agressieve tumoren met veel bloedvaten te detecteren. Bij 7 op de 10 vrouwen zal thermografie het eerste signaal zijn dat er ‘iets aan de hand is’.
  • Een positief infraroodbeeld geeft de meest betrouwbare risicofactor voor de aanwezigheid van een tumor of voor de toekomstige ontwikkeling van borstkanker. Dit is zo’n 10 keer significanter dan een familiegeschiedenis van de ziekte.
  • Echter als de tumor ingekapseld is of slechts langzaam groeit, hoeft deze niet zichtbaar te zijn op een thermografie.

Ga je je thermische patronen verbeteren, dan ben je proactief bezig. Om een goed beeld te krijgen van wat het lichaam nodig heeft, zou u de SO-CHECK kunnen overwegen.Dan zouden we samen met je aan de slag kunnen door middel van Het Root Cause Protocol.Terwijl de reguliere geschoolde geneeskundigen het lichaam probeert te overspoelen met geïsoleerde synthetische vormen van voedingsstoffen, kijken wij naar WAAROM zijn deze voedingsstoffen laag, en richten we ons op het leveren van de bouwstenen die nodig zijn om alle onderdelen op natuurlijke wijze op te bouwen.  

Het begint bij het American College of Clinical Thermology

Thermografie Amsterdam is als enige onderzoekscentrum in Nederland aangesloten bij het grootse en oudste netwerk van artsen, ofwel het ACCT.

Wat is het ACCT?

The American College of Clinical Thermology Inc (ACCT) is the fastest growing and pre-eminent professional organization dedicated to the advancement of thermology and thermography through education, research, and professional development.

Of in het Nederlands:

Het ACCT is de snelst groeiende en meest vooraanstaande professionele organisatie toegewijd aan de vooruitgang van thermografie d.m.v. opleidingen, research en professionele ontwikkeling.Als lid zijn wij gecertificeerd als level II thermografen en worden onze beelden geïnterpreteerd en van een rapportage voorzien door de terminologische artsen van het ACCT.

WAAROM IS BORST-THERMOGRAFIE NUTTIG?

Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) = Digitale infrarood thermische beeldvormingZoals ik eerder al schreef biedt Borst-thermografie de mogelijkheid om borstaandoeningen eerder te op te sporen dan mogelijk zou zijn met alleen een manueel(zelf)onderzoek, mammografie of echografie.Een ieder heeft haar eigen unieke thermische patronen (normaal symmetrisch) die gedurende het hele leven stabiel horen te zijn.Alle veranderingen in de normale ‘thermische vingerafdruk’ als gevolg van vroege celveranderingen (pathologie) zullen, naarmate de tijd verstrijkt, steeds duidelijker worden.Het volgen van veranderingen in de tijd met Thermografie is de meest efficiënte manier om veranderingen op zijn vroegst te vinden te monitoren en of verder te laten onderzoeken.
Thermografie is een niet-invasieve test. Er is geen enkel contact met het lichaamgeen straling het is  pijnloos. Het scan  detecteert en registreert alleen de infraroodstraling die door het lichaam wordt uitgezonden. Het wordt wel vergeleken met het maken van een pasfoto, maar dan met een speciale digitale infraroodcamera.Met behulp van de meest geavanceerde infraroodtechnologie en innovatieve computersoftware leggen wij een gedigitaliseerd beeld van de borst vast in een warmtebeeld, thermogram. Helaas zijn deze beelden niet overdraagbaar naar andere thermografen die niet met het systeem en de artsen van het ACCT werken. Stap je toch over dan raakt zijn kostbare – ‘film in tijd ’ – kwijt. Hoe langer die film, des te beter is het beeld van de borst- gezondheid.

IS EEN THERMISCHE SCAN ANDERS DAN EEN MAMMOGRAFIE OF ECHOGRAFIE?

Ja.

In tegenstelling tot mammografie en echografie is Digital Infrared Thermal Imaging (DITI) een test van de fysiologie. Het detecteert en registreert de infrarode warmte die door het lichaamsoppervlak wordt uitgestraald. Dit kan helpen bij het vroegtijdig opsporen en bewaken van abnormale fysiologie en het vaststellen van risicofactoren voor het ontstaan of bestaan van kanker.Mammografie en echografie zijn anatomische testen, waarmee de structuur wordt beoordeeld. Wanneer een tumor is uitgegroeid tot een formaat dat groot en dicht genoeg is om een röntgenstraal (mammografie) of geluidsgolf (echografie) te blokkeren, produceert het een beeld dat kan worden beoordeeld door een  radioloog.Dit is een proces wat 5 tot 10 jaar kan duren.

Een mammografie, echografie, MRI of DITI kunnen GEEN kanker diagnosticeren.

Alleen eenbiopsie kan kanker diagnosticeren. Wanneer een themografie, echo, mammografie en klinische onderzoekensamen worden gebruikt, heb je de meeste stukje van de puzzel en kan er een optimale beoordeling van de gezondheid van de borst worden gemaakt.

IS THERMOGRAFIE EEN VERVANGING VOOR MAMMOGRAFIE OF ECHO’S?

NEE.Sommige vrouwen maken de persoonlijke keuze voor thermografie in plaats van mammografie voor borstonderzoek.  Anderen die om een aantal redenen geen mammografie kunnen ondergaan, kiezen voor thermografie in plaats van mammografie.De meeste vrouwen nemen thermografie als aanvulling op mammografie en/of een echografie .Wij zijn van mening dat thermografie moet worden beschouwd als een complementair, niet competitief hulpmiddel voor de mammografie en echografie. Thermografie  kan vrouwen met het hoogste risiconiveau identificeren en zo de effectieve toepassing van mammografie en echo’s zelfs verhogen. Onderzoek bevestigt dat Thermografie, indien gebruikt in combinatie met mammografie, de nauwkeurigheid van borstkankerdetectie kan verbeteren.De uiteindelijke keuze moet op individuele basis worden gemaakt met inachtneming van klinische geschiedenis, persoonlijke omstandigheden en medisch advies. Lees hier meer over de verschillen.

MAAR HOE NAUWKEURIG IS DEZE WARMTE-BEELDVORMING VOOR HET OPSPOREN VAN BORSTKANKER?

Canadese onderzoekers hebben bevestigd dat infraroodbeelden van borstkanker kleine temperatuurschommelingen kunnen detecteren die verband houden met de bloedstroom. Abnormale patronen kunnen verband houden met de groei van tumoren.Deze beelden of thermogrammen van de borst waren positief voor 83% bij borstkanker, vergeleken met 61% voor alleen klinisch borstonderzoek en 84% bij een mammografie.Het 84% nauwkeurigheid-percentage van alleen mammografie werd verhoogd tot 95% wanneer thermografie werd toegevoegd.

IS ER SCHADELIJKE STRALING BIJ EEN THERMISCHE SCAN?

Nee.Thermografie detecteert en registreert de infrarode warmte die van het lichaamsoppervlak wordt uitgestraald. Er is geen contact met het lichaam en geen schadelijke straling.

DOET HET PIJN OM EEN SCAN TE LATEN MAKEN?

Nee.Er is geen enkel contact met het lichaam of pijnlijke borstcompressie.

VOOR WIE IS THERMOGRAFIE GESCHIKT?

Elke volwassene vanaf ongeveer 30 jaar kan een thermische borstscan ondergaan. Eerder mag ook maar dan graag in overleg met de specialist.Deze test verhoogt de kans om snelgroeiende tumoren te detecteren in aanvulling op een mammografie, echografie of wanneer mammografie niet wordt geïndiceerd in screening richtlijnen voor vrouwen onder de 50.Thermografie  is vooral geschikt voor jongere vrouwen onder de 50 jaar van wie het dichtere borstweefsel het voor mammografie lastiger maakt verdachte laesies op te pikken.Deze test kan een ‘klinische marker’ opleveren, die aangeeft dat een specifiek deel van de borst nader onderzocht moet worden.Borstkanker heeft de neiging significant sneller te groeien bij jongere vrouwen (jonger dan 50 jaar). De gemiddelde tijdsduur waarin de tumor verdubbelt in omvang, is voor vrouwen onder de 50 jaar 80 dagen en 157 dagen voor vrouwen tussen de 50 en 70 jaar.
Hoe sneller een kwaadaardige tumor groeit, hoe meer infrarode straling deze genereert. Daarom kunnen met name voor jongere vrouwen de resultaten van een thermografich -onderzoek leiden tot vroegtijdige ontdekking.

ALS IK EEN VERDACHT MAMMOGRAM HEB OF EEN VERDIKKING IN EEN BORST VIND, MOET IK DAN EEN THERMOGRAM LATEN MAKEN?

Ja.De informatie die door een thermografisch onderzoek wordt verstrekt, kan nuttige aanvullende informatie opleveren die uiteindelijk jouw of je arts/therapeut helpt bij beslissingen over de aanpak. Het is essentieel om eerst een baseline vast te laten stellen voor toekomstige vergelijking om veranderingen en de voortgang van een behandeling mogelijk te kunnen maken en of te kunnen monitoren

HOE VAAK MAG IK EEN THERMISCHE SCAN LATEN MAKEN?

Zodra een betrouwbare basislijn is vastgesteld, waarvoor minimaal twee onderzoeken met een tussenpoos van drie maanden nodig zijn, adviseren wij een jaarlijks vergelijkend onderzoek om verdachte functionele (fysiologische) veranderingen op te kunnen sporen, wat dan verder onderzoek rechtvaardigt.Afhankelijk van de persoonlijke geschiedenis en het risico op borstaandoeningen kan een arts/behandelaar vervolgens adviseren hoe vaak je een thermisch onderzoek zou kunnen herhalen.

IS ER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK?

Ja!Er zijn meer dan 800 peer-reviewed onderzoeken naar borstthermografie in de ‘index medicus’.In deze database zijn ruim 300.000 vrouwen opgenomen.Het aantal deelnemers aan veel onderzoeken is zeer groot (10.000, 37.000, 60.000, 85.000). Sommige van deze onderzoeken hebben patiënten tot 12 jaar gevolgd.Deze klinische onderzoeken hebben aangetoond dat borstthermografie:

  • De eerste tekenen van een kanker detecteert tot 10 jaar voordat een andere procedure het kan detecteren.
  • De lange-termijn overlevingskansen aanzienlijk verbeteren met maar liefst 61%.
  • Bij gebruik als onderdeel van een multimodale benadering (klinisch onderzoek + thermografie + mammografie), 95% van de kankers in een vroeg stadium detecteert.

Voor een overzicht van het onderzoekVolg deze link naar de pagina van het ACCT.

ALS BORSTTHERMOGRAFIE ZO GEWELDIG IS, WAAROM BESTAAT HET DAN NIET OVERAL OF KENT MIJN ARTS HET NIET?

We stelden ons dezelfde vraag.Het antwoord is enigszins politiek en heeft een sterke internationale invloed, maar misschien helpt dit:

Concurrerend met mammografie?

Toen thermografie voor het eerst werd onderzocht voor beeldvorming van de borst, werd het beschouwd als concurrerend voor mammografie.Het werd getest en geëvalueerd om te zien of het veiliger en diagnostisch nauwkeuriger was dan de mammografie.Deze vergelijkingen hadden niet moeten worden gemaakt, aangezien de tests van fysiologie en anatomie totaal verschillend zijn.

De eerste onderzoeken leken te wijzen op ‘vals positieven’

Vooral bij het testen van thermografie op jongere vrouwen werden thermografische afwijkingen vele malen opgespoord, maar de mammografie detecteerden geen tumoren.Deze resultaten werden vervolgens beschouwd als vals positieven (false positives). Hoe meer jonge vrouwen werden gescreend met deze zogenaamde vals positieven, hoe meer het wantrouwen tegen thermografie groeide.Jaren later, in herhalingsonderzoeken, had een groot percentage van deze vrouwen toch borstkanker of andere borstaandoeningen ontwikkeld, precies op de plaats van het abnormale ‘vals-positieve’ thermogram. Dit bevestigde de rol van thermografie bij vroegtijdige waarschuwing.De enige ‘fout’ van thermografie was dat het ‘te vroeg en te nauwkeurig’ was, zodat dat de resultaten destijds niet konden worden bevestigd.

Thermografie in andere sectoren van de geneeskunde

Op grote schaal wordt/werd thermografie gebruikt in de sportgeneeskunde, tandheelkunde, podologie, chiropractie, orthopedische reumatologie en neurologie voor ondersteunende of aanvullende diagnose.In de Verenigde Staten werd al snel gezien dat met thermografie duidelijk, objectief en gemakkelijk de fysiologische component van pijn en letsel kon worden aangetoond voor bijvoorbeeld de wervelkolom als gevolg van auto-ongelukken, bedrijfsongevallen en andere ‘onrechtmatige daad’-in rechtszaken. Alle betrokkenen hadden baat bij de positieve  thermografische testresultaten, die duidelijk aan een jury konden worden getoond. Iedereen…. behalve de rechtsbijstandverzekeringen van de gedaagden.

Meestal geen vergoeding voor Medisch Thermografie

Onnodig te zeggen dat, in verband met de hoge proceskosten, de verzekeringssector in de VS alles in het werk stelde om de geloofwaardigheid van thermografie voor de rechtbanken te verminderen. Helaas boekten die zorgverzekeraars met hun lobbyactiviteiten uiteindelijk succes bij de beleidsmakers van de American Medical Association en werd de thermografische dekking geschrapt. Rechtstreeks gevolg was een sterk verminderd gebruik van thermografie in de Verenigde Staten. Zeer jammer voor de patiënten die duidelijk baat konden hebben bij thermografie.

Afspraak maken (3) AGES (2) Amsterdam (2) Auto-immuunziekte (4) Barneveld (2) Bijnieren (3) Blauw Licht (2) Bloedarmoede (4) Bloedonderzoek (2) Bloedsuikerspiegel (9) Borstgezondheid (7) borstkanker (7) Boxtel (2) Calcificatie (3) Calcium (3) Ceruloplasmine (2) Cholesterol (3) Circadiaans Ritme (2) Circadian ritme (3) Cortisol (3) Darmen (7) Detox (6) Diabetes (6) DNA (2) Echografie (4) Endocrine disrupters (5) energie (11) Energieproductie (3) Enzymen (2) Estrogeen dominantie (3) Fibrocystic breast (6) Fibrotisch borstweefsel (6) Fysiologie (2) Gal (3) HbAic (3) Heerenveen (2) Hoge bloedruk (2) Hormoonhuishouding (10) Hormoonverstoring (7) IJzer (9) IJzerrecycling (2) IJzersupplementen (2) Immuunsysteem (6) Insuline (3) Insulineresistentie (7) Jodium (4) Kalium (2) Knobbel (2) Koper (8) Laaggradige Ontsteking (4) Levensstijl (7) Lever (10) Lymfe (3) Lymfecongestie (6) Lymfestelsel (2) Maagzuur (4) Magnesium (5) Mammografie (5) Melatonine (2) Microcalcificaties (2) mineralen (6) Mondgezondheid (3) Morley Robbins (5) Oestrogeen (3) Oestrogeenbalans (2) Oestrogeendominantie (12) Oligoscan (SO-check) (17) Ontstekingen (6) Opgeblazen gevoel (3) Overgewicht (4) Oxidatieve stress (5) PCOS (2) Pijnlijke borsten (5) Prijslijst (2) Progesteron (2) Retinol (4) Risico op borstkanker (15) Routebeschrijving (6) Schildklier (15) Slaap (7) Spijsvertering (7) Stemmingswisselingen (4) Stofwisseling (4) Stress (17) Stressmanagement (10) Thermografie (18) Vita K (2) Vitamine (2) Vitamine A (4) Vitamine B (2) Vitamine C (2) Vitamine D (3) Vitamine K2 (3) Vitaminen (2) Vitamin K (2) Voeding (3) Vrije radicalen (2) Vroege detectie (4) Zink (3) Zwolle (2)


Meest gelezen

Thermografie Amsterdam

DOE EEN TERUGBELVERZOEK

Door de drukte ben ik soms moeilijk bereikbaar.
Als je graag teruggebeld wilt worden dan kan dat.
Laat jouw nummer en een korte omschrijving hier achter.
Ik streef er naar om binnen drie werkdagen terug te bellen.

© 2022 Thermografie Amsterdam