ESTROGEEN, PROLACTINE EN SCHILDKLIERFUNCTIE: EEN COMPLEX SAMENSPEL EN DE LINK MET BORSTGEZONDHEID

Estrogeen, Prolactine en Schildklierfunctie: Een Complex Samenspel en de Link met Borstgezondheid

Estrogeen en prolactine, twee hormonen die opvallend aanwezig zijn in het vrouwelijk lichaam, onderhouden een fascinerende en complexe relatie, niet alleen met elkaar maar ook met de schildklier. Hoe dragen deze onderling verbonden hormonen bij aan borstgezondheidsproblemen zoals fibrocystische borsten en welke rol speelt de schildklier hierin? Laten we dit verder ontleden.

#### Verbanden Leggen: Borstgezondheid en Hormonale Balans

Fibrocystische borsten verwijzen naar een aandoening waarbij de borsten knobbelig en pijnlijk aanvoelen, wat vaak samenhangt met hormonale fluctuaties. Zowel estrogeen als prolactine hebben aanzienlijke invloed op borstweefsel, waarbij een teveel aan estrogeen kan leiden tot verdichting en cystevorming.

Estrogeen zorgt ervoor dat er meer prolactine wordt aangemaakt, zo bleek uit onderzoek van Litwack in 1985. Prolactine heeft effect op het borstweefsel, wat pijn en veranderingen in de structuur kan veroorzaken. Daarnaast kan het, volgens onderzoek van Strishkov uit 1991, ook invloed hebben op de schildklier, wat de energieregulatie in het lichaam beïnvloedt.

#### De Schildklier in de Mix

De schildklier, verantwoordelijk voor het regulieren van het metabolisme en energieverbruik in het lichaam, wordt beïnvloed door prolactine. Hierdoor kan een verhoogd niveau van prolactine, vaak gestimuleerd door estrogeen, bijdragen aan verminderde schildklierfunctionaliteit. Dit kan zich verder uiten in een reeks symptomen zoals vermoeidheid, gewichtstoename en zelfs verstoring van de menstruele cyclus, wat weer de borstgezondheid kan beïnvloeden.

#### Borstgezondheid in de Schijnwerpers

Het verkennen van de complexiteit van fibrocystische borsten brengt ons naar een dieper begrip van het samenspel tussen hormonen en borstweefsel. In het bijzonder, wordt de dialoog tussen hormonale evenwichten en schildklierfunctie van groot belang in hoe borstweefsel zich ontwikkelt en transformeert.

Fibrocystische borsten ontstaan door de vorming van goedaardige knobbels in het borstweefsel, een proces dat kan worden beïnvloed door de complexe interactie van hormonen zoals estrogeen en prolactine. Het stimuleren van prolactine door estrogeen kan niet alleen veranderingen in het borstweefsel veroorzaken, maar ook bijdragen aan het ontwikkelen van fibrocysten.

Bovendien laat het onderzoek van Strishkov (1991) zien dat prolactine de werking van de schildklier kan verminderen. De schildklier, die cruciaal is voor het beheer van onze stofwisseling, kan bij verstoringen veranderingen veroorzaken in hoe ons lichaam energie en weefsel beheert. Dit kan op zijn beurt mogelijk leiden tot veranderingen in de structuur en pijn in het borstweefsel.

Het is heel belangrijk om te zien dat borstgezondheid en hormoonbalans in het lichaam samenhangen. Goede zorg voor je borsten gaat dus niet alleen over de borsten zelf, maar ook over het in balans houden van je hormonen, waarbij de schildklier een belangrijke rol speelt.

Met deze kennis wordt het essentieel om een geïntegreerde aanpak te hanteren bij het beheersen en begrijpen van borstaandoeningen zoals fibrocystische borsten. Een aanpak die de complexe dans tussen hormonen zoals estrogeen, prolactine en de functie van de schildklier, begrijpt en aanpakt, zou een meer allesomvattende en effectieve strategie kunnen zijn bij het aanpakken van borstaandoeningen en het bevorderen van algemeen welzijn.

#### Geïntegreerde Zorg: Hormonen, Borsten en Welzijn

Het pad naar het begrijpen en navigeren van hormonale gezondheid en specifiek borstgezondheid, onthult een wirwar van subtiele, complexe interacties die een uitgebalanceerde en weloverwogen benadering vereisen. In het licht van onderzoek naar de invloed van estrogeen op prolactine en hoe deze vervolgens de schildklierfunctie kan beïnvloeden, komt een genuanceerd beeld naar voren over hoe deze hormonen met elkaar in verband staan en ons algehele welzijn beïnvloeden.

Om onze hormonale gezondheid te beheren en optimaliseren is een uitgebreide zorgaanpak nodig, die verder gaat dan alleen kijken naar losse hormoonwaarden. Het is essentieel om de niveaus van hormonen zoals estrogeen en prolactine te reguleren, terwijl ook de schildklierfunctie gezond en effectief moet blijven, om zo een interne omgeving te creëren die de gezondheid bevordert.

Behandelingen en therapieën richten zich op het balanceren van je hormonen om dit aan te pakken. Je voeding aanpassen is hier een belangrijk onderdeel van. Zo kan het minderen van voedsel dat estrogeen stimuleert en het eten van meer voedsel dat goed is voor je schildklier, een belangrijke rol spelen in je gezondheid.

Ook levensstijlaanpassingen zoals reguliere beweging, die bekend staat om het ondersteunen van een gezond metabolisch profiel en het managen van stress, een bekende disruptor van hormonale balans, zijn belangrijke componenten om te overwegen. Daarnaast kan gerichte supplementatie, zoals het gebruik van vitaminen en mineralen die bekend staan om het ondersteunen van schildkliergezondheid, eveneens een bijdrage leveren aan een geoptimaliseerde hormonale status.

#### Tot Slot

De boeiende samenhang tussen estrogeen, prolactine en schildklierfunctie vormt een complex netwerk van interacties die onze gezondheid op diverse manieren beïnvloeden. Dit brengt uitdagingen met zich mee bij het beheren van aandoeningen zoals fibrocystische borsten, maar biedt ook nieuwe wegen voor onderzoek en behandeling waarbij het hele lichaam wordt betrokken, in plaats van alleen geïsoleerde symptomen en condities aan te pakken.

Thermografie Amsterdam

DOE EEN TERUGBELVERZOEK

Door de drukte ben ik soms moeilijk bereikbaar.
Als je graag teruggebeld wilt worden dan kan dat.
Laat jouw nummer en een korte omschrijving hier achter.
Ik streef er naar om binnen drie werkdagen terug te bellen.

© 2022 Thermografie Amsterdam