JOUW DNA BEPAALT NIET JOUW LOT

Jouw DNA bepaalt niet jouw lot

Ons DNA bepaalt niet ons lot, hoewel het wel bepaalt wie we zijn en hoe ons lichaam is opgebouwd. Veel factoren, zoals levensstijl, omgeving en voeding, beïnvloeden onze gezondheid en ons welzijn en kunnen leiden tot veranderingen in de activiteit van onze genen. 

Genexpressie, het proces waarbij informatie van ons DNA wordt afgelezen en vertaald naar eiwitten die onze cellen nodig hebben om te functioneren, wordt beïnvloed door externe factoren. Methylering is een proces waarbij een molecule genaamd een “methylgroep” wordt toegevoegd aan een andere molecule, zoals een DNA-molecuul. Methylering kan genexpressie beïnvloeden en sommige genen “aan” of “uit” zetten. 

Methylering is afhankelijk van koper omdat koper een belangrijk onderdeel is van de enzymen die betrokken zijn bij de methyleringsprocessen. 

Zonder voldoende koper kunnen deze enzymen niet goed werken en kan de methylering van DNA en andere stoffen in het lichaam worden verstoord.

Ons DNA bevat ook veel genen die niet actief zijn, ook wel “junk DNA” genoemd. Dus zelfs als we een bepaalde genetische aanleg hebben, betekent dit niet dat deze genen altijd actief zullen zijn en ons lot zullen bepalen. Het menselijk genoom bestaat uit ongeveer 3 miljard baseparen, maar het is niet precies bekend hoeveel van het DNA daadwerkelijk functioneel is. Wetenschappers schatten dat ongeveer 1-2% van ons DNA codeert voor eiwitten, wat betekent dat het de instructies bevat voor het maken van de bouwstenen van ons lichaam. De rest van ons DNA, het “junk DNA”, wordt nog steeds bestudeerd, maar het lijkt te dienen als regulatiemateriaal voor genexpressie en kan ook functies hebben die nog niet zijn ontdekt.

Onze energiehuishouding heeft invloed op epigenetica, wat de genetische expressie bepaalt. 

Mensen met weinig energie hebben vaak methyleringsproblemen die vervolgens van invloed zijn op de daadwerkelijke expressie van het gen. Koper is belangrijk voor genexpressie en wetenschappers moeten meer aandacht besteden aan de rol van mineralen bij de genexpressie. Het retinol-tekort is het grootste voedingsprobleem ter wereld en heeft meer invloed gehad op hoe onze genen werken dan iets anders. Retinol is nodig om koper te kunnen gebruiken. Laten we eens kijken naar het feit dat er te weinig retinol in onze voeding zit. En door het hoge gebruik van vitamine D pillen wordt retinol niet opgenomen. Retinol-tekort is het grootste voedingsprobleem ter wereld en heeft meer invloed gehad op hoe onze genen werken dan iets anders. Retinol is nodig om koper te kunnen gebruiken.

Nog enkele andere factoren om te overwegen. 

Opnieuw weten we dat stress onze functie beïnvloedt. Welnu, het feit dat vitamine D of hormoon D zo sterk afhankelijk is van magnesium, zou me echt laten afvragen wat het stressniveau is bij een gen expressie.

Hoewel we er allemaal anders uitzien, zijn we van binnen hetzelfde.

Explosieve Stijging van Kanker: Een Alarmerende Trend

Er is een alarmerende toename in het aantal gevallen van kanker, met kanker als de leidende oorzaak van overlijden volgens de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 2020. Andere gezondheidsproblemen zoals hart- en longziekten, diabetes en obesitas zijn ook steeds vaker voorkomend. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een angstaanjagende situatie waarin de gezondheidszorg simpelweg onbetaalbaar wordt.

Sinds de oorlog tegen kanker in 1971 door de Amerikaanse president Richard Nixon werd verklaard, is er sprake van een gigantische uitgave van miljarden dollars en euro’s voor kankeronderzoek. Het onderzoek is echter nog lang niet ten einde. Om deze reden heeft het KWF in de maanden mei tot en met juli 2022 meer dan 27 miljoen euro uitgegeven aan een reeks onderzoeken. Niettegenstaande de strijd tegen kanker al meer dan een decennium aan de gang is, blijkt uit de bijgevoegde illustratie dat de gekozen strategie faliekant is.

Thermografie Amsterdam

DOE EEN TERUGBELVERZOEK

Door de drukte ben ik soms moeilijk bereikbaar.
Als je graag teruggebeld wilt worden dan kan dat.
Laat jouw nummer en een korte omschrijving hier achter.
Ik streef er naar om binnen drie werkdagen terug te bellen.

© 2022 Thermografie Amsterdam